Wat jammer dat je onze vereniging gaat verlaten! Om je uitschrijving goed te verwerken hebben we een aantal gegevens van je nodig. 

Gegevens lid

OpzeggenGegevens ouder / verzorger (indien minderjarig)


We streven er naar om je opzegging binnen 5 werkdagen te verwerken.

 

Houd er rekening mee dat op opzeggingen voor het volgende seizoen uiterlijk voor 25 juni in het  lopende seizoen doorgegeven moeten worden. Dit i.v.m. de verschuldigde bondscontributie. Indien een afmelding te laat plaats vind zijn wij genoodzaakt de bondscontributie voor het opkomende seizoen alsnog in rekening te brengen. Reeds betaalde bondscontributie kan in geen geval geretourneerd worden.